ALATAR S

SIIRTOSEINÄ

Siirtoseinät ovat kattoon kiinnitettäviä tilanjakajia, jotka koostuvat erillään riippuvista seinäpaneeleista. Toisin kuin taittoseinissä, paneeleja ei ole kytketty toisiinsa sa- ranoilla ja niiden parkkeeraaminen tapahtuu joko yhden rullan avulla ripustuskiskon toiseen päähän tai kahta rullaa käyttäen ripustuskiskon ulkopuolelle. Paneelien sekä katon ja lattian välissä on äänieristystiivisteet.

RAKENNE
Siirtoseinän rakenne koostuu alumiiniprofiileista, työs- tetystä lastu- tai MDF-levystä sekä eristeestä. Tällä tavoin yhdistetty rakenne muodostaa kokonaisuutena 100–120 mm paksun paneelin, joka materiaalista riip- puen takaa 40–57 dB:n äänieristyksen.
Seinä päätyihin asennetaan kiinteät päätyelementit, joiden vakioleveys on 80 mm.
Koska siirtoseinä asennetaan aina yläkiskolla (lattia- pinta jää vapaaksi), kattorakenteen tulee olla jäykkä ja kestävä (esim. metallikehikko, joka on kiinnitetty si- säkattorakenteeseen). Vaihtoehtoisesti on mahdollista kiinnittää siirtoseinän kisko kattorakenteeseen myös kierrepultteja ja erityisiä kiinnityslevyjä käyttäen.

PINTAKÄSITTELY
Siirtoseinäprofiilit on maalattu vakiona valkoiseksi (RAL 9010) ja paneelien reunaprofiileissa on luonnonvärinen anodisointi.
Paneelien täytemateriaaliksi voi valita laajasta valikoi- masta itselleen mieluisan:

  • Valkoinen melamiini (vakio);
  • Värillinen melamiini (RAL, Tikkurila, NCS -värikartat);
  • Koristemelamiini;
  • Luonnonvärinen viilu;
  • Erityisratkaisut (laminaatti, magneettitaulu, koulutaulu jne.).

Erikoisratkaisuna on mahdollista sijoittaa moduulin keskelle myös lasit. Lasit voivat olla joko koko paneelin laajuisia tai paneelin ylä- tai alareunassa. Lasi asenne- taan paneeleihin listoilla paneelin keskelle.
Lasiaukon maksimimitta on paneelin reunoista 150 mm ja ylhäältä alas 300 mm.

OVET
Siirtoseinän sisään on myös mahdollista sijoittaa käyn- tiovi. Käyntiovi voi olla sijoitettu yhden paneelin sisään tai erikoisratkaisuna lattialta kattoon. Viimeksi maini- tussa tapauksessa ovi jää kiinteäksi ja kiinnittyy aina seinäliitännän avulla toisesta reunasta seinään kiinni.
Käyntioveen asennetaan vakiomallinen tehtaan määrittelemä lukko, jossa voi käyttää Euro (DIN) -pesää.

TUOTETIEDOT:
Paksuus: 100–120 mm
Paino m²: 35–63 kg äänieristeestä riippuen
Korkeus: Riippuu paneelin pintakäsittelysta ja painosta
Paneelien leveys: Min 650 mm / Max 1320 mm
Ääneneristys: Rw 40–57 dB