TK Helglas systemvägg

HELGLAS SYSTEMVÄGG UTAN VERTIKALA PROFILER
TK Helglas systemvägg är en lämplig lösning för att skapa nya arrangemang i kontorslokaler och avdelning av arbetsplatser, med hänsyn till de ständigt föränd- rande behoven i kontorslokaler. TK systemväggar är utformade som glas-moduler. Dessa glasväggar möjliggör en maximal obegränsad utsikt eftersom det bara sitter profiler på toppen och botten av glaset och sidorna om så önskas. Det finns inga vertikala profiler mellan glasen.

PROFILER
Glaset hålls från ovan av 30 x 39 mm aluminiumkläm- profil som har täcksidor eller med en 21 x 40 mm för- seglad U-profil. Längst ner stöds glaset normalt av en 15 x 15 mm U-profil eller en 35 x 100 mm rektangulär profil.
Ytan på TK aluminiumprofiler är oftast naturligt anodi- serad eller lackas enligt RAL-färgskalan.
Som en speciallösning är det möjligt att använda målade eller fanerade MDF profiler.

GLAS
Beroende på kraven, är det 8–12 mm härdat eller lami- nerat säkerhetsglas som används. Synliga glas kanter är polerade och om nödvändigt är fogarna mellan glas- väggarna fyllda med silikon eller fixeras med en speciell tejp avsedd för glas.

HÖRNLÖSNING
När modulerna möts vid ett hörn, kapas topp och bot- tenprofilerna enligt den specifika vinkeln. I fallet med en rät vinkel, är glasskivor fixerad så att ena glasski- van täcker den andra. För andra vinklar, fixeras glas- skivorna i den vinkeln. Glaset är alltid rakt och kapas aldrig i en vinkel.

DÖRRAR OCH BESLAG
Skjutdörrar är hängda i Wallenium skensystem med ett speciellt 30 x 39 mm beslag som sträcker sig utmed den totala längden av glaset.
I fallet med dörrar, kan beslag och handtag från andra tillverkare användas.
TKU helglasdörr i aluminiumram (se bilder s. 38–39). För förbättrad ljudtäthet kan en automattröskel fästas i dörrbladet.
TKU-ramens mått: 39(55) x 47 mm