Modulväggar

val

VAL90/60 – FLYTTBARA MODULÄRA MELLANVÄGG SYSTEM I MDF ELLER PLYWOOD PROFILER

Den flyttbara systemväggen VAL är en lämplig lösning för att skapa nya arrangemang i kontorslokaler och för att separera arbetsplatser, med hänsyn till de föränd- rande behoven i kontorslokaler. VAL har en modulär design som gör det enkelt att installera och eventuellt arrangera eller flytta. Designen, bredd och höjd på de systemväggarna tillverkas helt enligt formgivaren och slutkund (med begränsning till maxmått)


mod

MODULARE92/50 – FLYTTBARA SYSTEMVÄGGAR GJORDA AV ALUMINIUM PROFILER

Det flyttbara systemväggen MODULARE92/50 är en lämplig lösning för att skapa nya kontorslokaler och separering av arbetsplatser, med hänsyn till de ständigt förändrande behoven i kontorslokaler. MODULARE har en modulär design som gör det enkelt att installera och om nödvändigt omarrangeras. Designen, bredd och höjd på de flyttbara systemväggarna tillverkas unikt efter önskemål ifrån formgivare och slutkund.


mod30

MODULARE30 – LÄTT FLYTTBAR SYSTEMVÄGG GJORDA AV ALUMINIUM PROFILER

Den lätta systemväggen MODULARE30 är en utmärkt lösning för att separera arbetsplatser. Detta system består av fristående moduler som är sammankopplade med benstöd och inte är fästa någon annanstans.
Modulerna tillverkas enligt kundens behov och är monterade (ramverk av aluminiumprofiler 30 x 30 mm, paneler, tätningar, etc.) på Wallenium produktionsan- läggning. På plats är väggarna sammankopplade med huvudbultar.
För att säkerställa stabiliteten i väggarna, är det maxi- mala modulmåttet 1000 x 1800 mm.


LJUDISOLERANDE SKJUTDÖRR

LJUDISOLERANDE SKJUTDÖRR

LJUDISOLERANDE SKJUTDÖRR MED ALUMINIUMPROFIL.

Ljudisolerande skjutdörr är en dörrlösning av aluminiumprofiler med ljudisolerande glas. Skjutdörren kan installeras i en dörröppning eller kopplas samman till modulära mellanväggar. Stoppbeslagen i dörrskenan gör det möjligt att fixera dörren i öppet och stängt läge.


PORTAL IN / OUT

PORTAL IN / OUT

FLYTTBAR INÅTGÅENDE ELLER UTÅTGÅENDE DÖRRPORTAL MED LJUDISOLERING.

Dörrportal med en ram i aluminium, dolda fästen och nåtgående eller utåtgående dörr. Dörrbladet och sidorna står i samma plan, sett framifrån.