MODULARE30

LÄTT FLYTTBAR SYSTEMVÄGG GJORDA AV ALUMINIUM PROFILER
Den lätta systemväggen MODULARE30 är en utmärkt lösning för att separera arbetsplatser. Detta system består av fristående moduler som är sammankopplade med benstöd och inte är fästa någon annanstans.
Modulerna tillverkas enligt kundens behov och är monterade (ramverk av aluminiumprofiler 30 x 30 mm, paneler, tätningar, etc.) på Wallenium produktionsan- läggning. På plats är väggarna sammankopplade med huvudbultar.
För att säkerställa stabiliteten i väggarna, är det maxi- mala modulmåttet 1000 x 1800 mm.

HÖRNLÖSNING 30
Räta vinklar fastställs av en 30 x 30 mm profil (stolpe). Vid alla andra hörnvinklar sker anslutningen med en rund 40 mm stolpe, vilket gör det möjligt att ändra vin- kel mellan sammankopplade moduler när som helst.

YTBEHANDLING OCH PANELER
Ytbehandlingen av MODULARE aluminiumprofiler är naturligt anodiserade eller målade enligt RAL-färgskalan.
För att fylla modulerna kan material som, olika typer av glas, målade, fanerade, lackerade eller tygklädda paneler med en maximal tjocklek på upp till 16 mm användas.

INSTALLATION
De lätta systemväggarna och anslutningar i hörnen är sammankopplade med ett speciellt åtdragningssys- tem som levereras med väggen, vilket gör installation och flytt enkelt.