MODULARE92/50

FLYTTBARA SYSTEMVÄGGAR GJORDA AV ALUMINIUM PROFILER
Det flyttbara systemväggen MODULARE92/50 är en lämplig lösning för att skapa nya kontorslokaler och separering av arbetsplatser, med hänsyn till de ständigt förändrande behoven i kontorslokaler. MODULARE har en modulär design som gör det enkelt att installera och om nödvändigt omarrangeras. Designen, bredd och höjd på de flyttbara systemväggarna tillverkas unikt efter önskemål ifrån formgivare och slutkund.

SYSTEMVÄGG MODULARE50
Modulernaärgjordaav15x15mmoch30x50mm aluminiumprofiler. Modulerna monteras (ram, paneler, tätningar, etc.) på Wallenium produktionsanläggning och på plats kopplas de enkelt ihop med hjälp av en “klick”-metod utan användning av skruvar. Väggarna i MODULARE50-systemet installeras alltid i öppningar och en speciell 52 x 30 mm U-profil täcker ändytan.
De maximala måtten på modulerna är 1000 x 2700 mm.

SYSTEMVÄGG MODULARE92
Modulerna är gjorda av 15 x 92 mm och 30 x 92 mm aluminiumprofiler. Modulerna monteras (ram, paneler, tätningar, etc.) på Walleniums produktionsanläggning och på plats kopplas de enkelt ihop med hjälp av huvudbultar eller med en ”klick”-metod utan använd- ning av skruvar. Väggen systemet MODULARE92 kan installeras in i öppningar eller lämnas öppen på toppen. Om den lämnas öppen, används en anslutningsprofil på toppen av modulerna för att förstyva hela väggen. Dessutom kommer en 30 x 2 mm aluminiumskena att täcka ändytan.
De maximala måtten på modulerna är 1200 x 3000 mm.

HÖRNLÖSNINGAR 50/92
Rätvinkel fixeras med en 50 x 50 mm eller 92 x 92 mm profil (stolpe). I fallet med MODULARE92 systemet, kan en rätt vinkel också göras utan en stolpe och glaset möts i hörnet. Detta görs genom att skära av toppar och bottnar på profilerna i 45-graders vinkel och förstärks med en gängad stång som täcks av ett aluminiumrör.

DÖRRAR OCH BESLAG
Slagdörrar och skjutdörrar är gjorda av aluminiumpro- filer med glas eller andra material.
Speciallösningar av glass eller MDF profiler i dörrarna kan användas i väggarna.
Det är möjligt att använda lås, handtag, knopp, beslag, etc., som är gjorda för dörrar i profilsystem.
OBS! Ljudtät skjutdörr (R’w 27 dB) – (se bild s. 18–19). Innefattar ljudisolerande glas, specialtätningar och automattrösklar.

YTBEHANDLING OCH PANELER
Ytbehandlingen av de MODULARE aluminiumpro- filer är naturligt anodiserade eller lackade enligt RAL-färgskalan.
För att fylla modulerna kan olika typer av glas, och fanerade, lackerade eller tygklädda paneler med en maximal tjocklek på upp till 16 mm användas.

INSTALLATION
Den flyttbara systemväggen MODULARE installeras i moduler, vilket gör installationen snabb och enkel. Mel- lan modulerna sitter en ljudisolering installerad, enligt aktuella ljudkrav. Moduler kan vid behov fästas i tak, väggar och golv. El och nätverkskablage kan installe- ras inuti spåren i profilerna.

LJUDISOLERAT

  • 6 mm tempererad glas – 29 Rw (dB)
  • 6+6 laminerad glas – 38 Rw (dB)
  • 4+4 laminer – 35 Rw (dB)