VAL90/60

FLYTTBARA MODULÄRA MELLANVÄGG SYSTEM I MDF ELLER PLYWOOD PROFILER
Den flyttbara systemväggen VAL är en lämplig lösning för att skapa nya arrangemang i kontorslokaler och för att separera arbetsplatser, med hänsyn till de föränd- rande behoven i kontorslokaler. VAL har en modulär design som gör det enkelt att installera och eventuellt arrangera eller flytta. Designen, bredd och höjd på de systemväggarna tillverkas helt enligt formgivaren och slutkund (med begränsning till maxmått).

SYSTEMVÄGG VAL90
Modulerna är tillverkade av lackerade, målade eller fane- rade MDF-profiler eller plywood profiler. Standardstorle- ken för båda typerna av profilerna är 30 x 92 mm, men beroende på kundernas behov, kan djupet av profilerna vara mellan 60–200 mm. Modulerna monteras (ram, paneler, tätningar, etc.) på Wallenium produktionsan- läggning och på plats kan enkelt kopplas ihop. Sys- temväggen VAL90 kan installeras in i öppningar eller lämnas öppen upptill. Om den lämnas öppen, används en topprofil (30 mm x 92 mm) på toppen av modulerna för att förstyva hela väggen. Dessutom kommer en 30–40 x 8 mm MDF list täcka omkretsen.

De maximala måtten för en modul är 1100 x 2800 mm.

Hörnlösning 60/90
Räta vinklar fixeras med en 92 x 92 mm profil (eller i enlighet med djupet av profilen) profil (stolpe). I fallet med VAL90 systemevägg, kan en rätt vinkel också göras utan en stolpe och glaset möts i hörnet. Detta görs genom att skära av toppar och bottnar på profilerna vid 45-graders vinkel och förstärks med en gängad stång som är täckt av ett aluminiumrör.

DÖRRAR OCH BESLAG
Tillsammans med VAL systemväggar kan många olika typer av öppningar användas, vilka inkluderar: dörrar (med eller utan glas), dörrpaneler med specialmått, dubbelsidig dörrpanel, skjutdörrar och helglasdörrar. Dörrkarmen är normalt samma tjocklek som väggar- nas djup som i allmänhet är 92 mm. Vid behov, kan djupet av dörrkarmen specifikt göras till rätt storlek. Alla lås, handtag, knoppar, dörrbeslag, etc, som är lämplig för en viss typ av dörr kan användas.

YTBEHANDLING OCH PANELER
Profiler, dörrar och paneler i VAL-systemet kan lackas, målas (enligt RAL och NCS kataloger), fanerade och infärgas.

Olika typer av glas kan användas inuti profilerna eller paneler som är målade, fanerade, lackerade eller tyg- beklädda kan också användas.

Persienner, rullgardiner, etc., kan fästas på modulerna.

SYSTEMVÄGG SOM HYLLVÄGG
VAL90 systemet kan anpassas så att väggarna kan användas som en hylla. För att göra detta, görs pro- filerna upp till 600 mm djupa. Glas eller andra typer av paneler är monterade antingen längs kanten eller i mitten av profilen, på detta sätt bildas hyllor antingen på en eller båda sidor av glaset/panelen. Genom att lägga till dörrar till hyllorna, kan man skapa garderober. På hyllmoduler med en bredd på över 900 mm, är två aluminiumrör installerade i mitten av profilen för att för- stärka bärigheten av hyllan.

INSTALLATION
Den flyttbara systemväggen VAL är installerat i modu- ler, vilket gör installationen snabb och enkel. Mellan modulerna är en ljudisolering installerad enligt ljud- kraven. Modulerna kan fästas i tak, väggar och golv, vid behov. Nätverk och elkablage kan installeras inuti spåren i profilerna. För finavslutning, används lister eller silikon.

LJUDISOLERAT

  • 6 mm tempererad glas – 30 Rw (dB)
  • 6+6 laminerad glas – 38 Rw (dB)
  • 4+4 laminerad glas – 35 Rw (dB)